Menu

Eloonjäämiskoulutus

Off the beaten track – Arctic survival training


North 69 tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista eloonjäämiskoulutusta. Kursseja löytyy useille eri kohderyhmille ja kursseja on mahdollista varata myös pienryhmille. SERE-A koulutus on suunniteltu viranomaislähtökohdista huomioiden koulutuksen kansainväliset ja kansalliset vaatimukset. Survival Camp soveltuu hyvin perheille, kaveriporukoille ja luokkaretkeläisille, jotka ovat kiinnostuneita eloonjäämistaidoista ja haluavat aktiivisen, mutta hieman erilaisen lomakokemuksen hyvällä majoituksella ja erinomaisella ruualla. Survival Guns opastaa osallistujat vastuulliseen aseenkäsittelyyn ja syventää tietoja erilaisten aseiden toimintaperiaatteista ja käyttökohteista. Nuotioruokakurssilla kurssilaiset valmistavat avotulella erilaisia ruokia, käsittelevät lihaa, kalaa, kasviksia ja oppivat oleellisimmat ruuan valmistukseen ja säilymiseen liityvät taidot.

SERE-eloonjäämiskoulutus

SERE-A (Survival, Evasion, Resistance and Escape) on tarkasti määritelty kolmiosainen nousujohteinen eloonjäämiskoulutus, joka soveltuu kaikille 18 vuotta täyttäneille. Koulutus sisältää kolme osiota (kesä-, talvi- ja kaupunkiosiot), jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Jokainen osio on yhden viikonlopun mittainen koulutustapahtuma, ja kurssille osallistuvat saavat etukäteen ennen kurssia suoritettavia tehtäviä. Lisäksi toimitetaan etäopiskelumateriaali, joka tulee opiskella ennen kurssin alkamista. SERE-A tason suorittaminen vaatii että kaikki koulutusjaksot on suoritettu hyväksytysti. SERE-koulutuksessa on oltava valmiina haastamaan itsensä henkisesti ja fyysisesti, kurssilla nukutaan ulkona ja valmistetaan itse kaikki ruuat. Kurssin aikana toimitaan ryhmissä. SERE-koulutukset järjestetään etukäteen julkaistun aikataulun mukaisesti ja minimiosallistumismäärä on 6 henkilöä, joka vaaditaan kurssin toteutumiseen. Kurssin koulutustuntimäärä on yhteensä 78h (6h etäopiskelua ja 72h käytännön koulutusta). Tavoitteena on, että kurssin suorittanut henkilö pystyy suorittamaan tehtäviä rajoitetun logistisen tuen tilanteessa ja eristysolosuhteissa sekä myötävaikuttamaan itsensä eristyksestä paluuseen. Kurssilta valmistunut osaa erilaisissa hätätilanteissa taata itsensä ja lähellä olevien henkilöiden perustarpeiden turvaamisen, jotta olisi mahdollista onnistuneesti osallistua kriisitilanteiden aiheuttamien ongelmien ratkaisuun. SERE-A koulutusohjelma.

SERE-A1 Kesäkoulutus – kesto 48h, hinta 250€/350€/osallistuja
SERE-A2 Talvikoulutus – kesto 48h, hinta 350€/osallistuja
SERE-A3 Kaupunkikoulutus – kesto 48h, hinta 350€/osallistuja

Survival Camp I&II

Survival Camp on sisällöltään täysipainoinen eloonjäämiskoulutuspaketti, jossa opitaan tärkeät eloonjäämistaidot, mutta majoitutaan sisätiloissa ja syödään hyvin. Survival Camp I keskittyy viiden pääaiheen ympärille: tuli, juomavesi, hätämajoite, ruoka ja hätämerkit. Survival Camp II pääaiheina on: työkalut, ansat, navigointi, ensiapu ja henkilökohtainen hygienia.

Survival Camp I – kesto 3 päivää, hinta 350€/osallistuja (alle 16v 150€)
Survival Camp II – kesto 3 päivää, hinta 350€/osallistuja (alle 16v 150€)

Survival aseet – Survival guns I & II

Eloonjäämisasekoulutus sisältää kaksi 10h tunnin koulutusta, jossa ensimmäisessä osiossa tutustutaan eri ase- ja patruunatyyppeihin, varusteisiin sekä opetellaan vastuullinen aseenkäsittely. Toisessa osiossa perehdytään aseiden teknisiin ominaisuuksiin sisältäen aseen huoltamisen sekä syvennetään osaamista eri aseille soveltuvista käyttöolosuhteista ja perehdytään erilaisten patruunoiden terminaaliballistiikkaan. Molemmat osiot sisältävät sekä luennon, että käytännön osuuden. Kurssilla käytetään kurssin järjestäjän aseita, omia välineitä ei tarvita. Kurssi sisältää keittolounaan ja kahvin.

Survival guns I – kesto 10h, hinta 130€/osallistuja
Survival guns II – kesto10h, hinta 130€/osallistuja

Nuotioruuat – Outdoor chef I & II

Nuotioruokakurssit I ja II perehdyttävät ruuanlaittoon avotulella. Kurssit sisältävät erilaisten ruoka-aineiden valmistamisen maastossa ja soveltuvat erinomaisesti luonto-/eräoppaiden syventäväksi koulutukseksi. Aihepiireinä ovat erilaisten ruoka-aineiden säilyvyys, valmistusmenetelmät ja säilytysmenetelmät sekä retki- ja vaellusruokien tärkeimmät komponentit ja ruuan kuivaamisen vaelluksille. Kurssit sisältävät myös tulenteon perusteet ja erilaisten ruuanlaittonuotioiden valmistuksen, ja tilapäisvälineiden käytön (mm. savustus) erityispiirteet.  Kurssimaksu sisältää kurssin aikana käytettävät ruokatarvikkeet sekä koulutusmateriaalin. Ruokalista sisältää perinteisiä suomalaisia ruokia mm. nuotioleipää, liha-/kalakeiton valmistamisen, lihan- ja kalan savustaminen, rosvopaistin sekä loimulohen valmistamisen.

Nuotioruuat I – kesto 10h, hinta 120€/osallistuja
Nuotioruuat II – kesto10h, hinta 120€/osallistuja

Pääkouluttaja ja referenssit

Sampsa Olkinuora

Pääkouluttajana toimiva Sampsa Olkinuora on valmistunut eloonjäämiskouluttajaksi Kaitseliiton Koulun SERE kouluttajakurssilta nro KLK-1.2.-2/16/21922-3 (kurssin kesto 29.11.2014 – 16.6.2016). Pääkouluttaja on toiminut kurssinjohtajana useilla MPK:n (Maanpuolustusyhdistys) SERE-A eloonjäämiskursseilla, toimii MPK:n tarkka-ampujakouluttajana sekä osallistunut kansainvälisiin viranomaiskoulutuksiin.

Olkinuoralla on pitkä kokemus eloonjäämiskoulutuksesta, luonnossa liikkumisesta, metsästyksestä, asetekniikasta, ballistiikasta ja ampuma-asekouluttamisesta. Toiminut vuodesta 1996 lähtien retkenjohtajana nuorisoryhmille.